LISÄÄ NOSTETTA BISNEKSEEN

VISUAALISELLA
VIESTINNÄLLÄ

 

Brändiä vahvistava visuaalinen viestintä luo mielikuvia ja auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa sekä niiden viestimisessä.

Sanat ja kuvat kulkevat käsi kädessä

Visualisointi ei tarvitse erillisiä tavoitteita, vaan se tukee organisaation olemassa olevia strategisia tai toiminnallisia tavoitteita konkreettisella tavalla.

Hyvin suunniteltu kuvitus, infografiikka ja graafiset elementit vievät viestin perille paremmin kuin saman asian kertominen pelkästään sanallisesti.

Meille on tärkeää visualisoida sisällöt kiinnostusta herättävällä tavalla, jotta tuotteesi tai palvelusi myy tai sisäinen viestintää on tehokasta. Visualisointi ja graafinen suunnittelu on tavoitteesta lähtien suunniteltua ja muokattua kuten kirjoitettu sisältö.

%

enemmän sitoutumista sivustolla kuvien avulla

%

ihmisistä oppii visuaalisesti

%

enemmän sivustolle kävijöitä visuaalisilla postauksilla

Visuaalinen sisältö on tehokkain tapa saada yrityksen viesti perille. Teemme visuaalista sisältöä aina asiakkaan oman brändin ehdoilla. Jokainen työmme on erilainen. Suunnittelemme ja toteutamme, saat valmiin tuotteen suoraan painosta työpöydällesi. Järjestämme kuvaukset.  Teemme sivustot ja julkaisemme eri medioissa.

Töitämme

 

Plussa Suomi

Plussa Suomi

Raikastimme Plussa Suomen brändin ja toteutimme hiilijälki.fi -ländärin leikkisän asiallisesti. Plussa Suomi haluaa tarjota PK -yrityksille parasta mahdollista energia -alan osaamista ja palvelua.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
Sivusto AsuntoSatamalle
Lindström Oy

Lindström Oy

Suunnittelimme visuaalisen taiton Lindtsrömin yritys vastuuraporttille. Raporttiin toteuttiin yrityksen strategiankuva sekä sen ulkoasu rakentui paljolti visuaalisista elementeistä kuten infografiikasta ja valokuvista.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
Sivusto AsuntoSatamalle
Fujitsu Finland

Fujitsu Finland

Uudistettu toimitila avasi Fujitsulle mahdollisuuden kehittää yritys- ja toimintakulttuuria. Yhä ketterämmät toiminta- ja työskentelytavat tukevat arjen kohtaamisia ja tiimirajat ylittävää yhteistyötä. Ne esiteltiin pelikorteilla.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
Sivusto AsuntoSatamalle
Alteams

Alteams

Uudistimme Alteamsin visuaalisen ilmeen, josta teimme myös ohjeistuksen. Sen jälkeen päivitimme markkinointimateriaalit yksi kerrallaan käyntikorteista asiakirjamallipohjiin, esitysmateriaalista esitteisiin, julisteista kutsuihin ja mainoksiin. Nykyaikaiset ikonit ja infograafit konkretisoivat valumetallikomponenttien valmistusta, jossa Alteams on Euroopan suurimpia toimittajia.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
Alteamsille markkinointimateriaalia
Midagon

Midagon

Rakensimme myyntisanoman yhdessä midagonilaisten kanssa haastattelujen ja viestien määrittelyn pohjalta. Uudistimme yritysesityksen, powerpoint-pohjan, suunnittelimme ja kirjoitimme verkkosivujen yritystarinan, jonka visualisoimme uuden ilmeen mukaisesti.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
Sivusto AsuntoSatamalle
Lehto Group

Lehto Group

Lehto on rakennusalan innovatiivinen uudistaja ja kehittäjä. Visualisoimme yrityksen viestintästrategian sekä kuvitimme tuotantoon liittyvän prosessin innovatiivisesta teollisesta rakentamisesta.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
Tarento Tapahtumamateriaali
previous arrow
next arrow
Shadow

Mutkatonta työskentelyä

 

Ideointi

Tapaamme ja kerrot meille, mitä haluat viestiä, kenelle ja miten. Keskustelemme ja kyselemme. Sparraamme. Rennossa keskustelussa oikeat asiat nousevat intuitiivisesti esille.

Taustoitus

Haemme taustatietoa toimialasta ja toimintaympäristöstä sekä perehdymme saamaamme materiaaliin. Pohdimme, miten olette ainutlaatuisia.

Luonnostelu

Alamme luonnostella, kun meillä on ymmärrys siitä, mikä merkitys palvelulla on asiakkaallenne. Tuomme hyväksyttäväksi melkein valmiita toteutuksia.

Toteutus

Kun tavoite on selkeä, niin tekeminen on helppoa. Kommenttien jälkeen viimeistely  sujuu yleensä sukkelasti. Koko paketti on nopeasti koossa.