LISÄÄ NOSTETTA BISNEKSEEN

MUOTOILULLA

Uudistamme liiketoimintaa ja kehitämme uusia palveluja ketterästi ja innovatiivisesti muotoilun avulla. Tavoitteena meillä on aina parantaa asiakaskokemusta ja siten kasvattaa bisnestänne.

Asiakasymmärrys bisneksen johtotähtenä

Asiakastarpeista ja -lähtöisyydestä on puhuttu bisnesmaailmassa aina  mutta vasta muotoilun avulla niitä voi ymmärtää syvemmin. Voimme kehittää asiakkaita puhuttelevia uusia toimintamalleja ja innovatiivisia palveluja ketterästi, jopa markkinoita muuttavasti, kun ymmärrämme aidosti asiakkaitamme.

Autamme sinua:

  • Viemään lävitse muutoksen, joka parantaa asiakaskokemusta ja maastouttaa uuden liiketoimintamallin.
  • Muotoilemaan uuden palvelun niin, että se aidosti vastaa asiakkaiden tarpeita ja on helppo argumentoida heille.
  • Löytämään uusia asiakkaita ja kohdentamaan myynti- ja markkinointiponnistelut sinne, missä asiakkaat ovat.

Yrityksen menestys kertoo onnistumisesta asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä.

Kysymällä tiedät, miten
asiakas kokee teidät

Asiakaskokemus

NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla.

Asiakasvaihtuvuus

CES:n avulla parannamme asiakaskokemusta ja hillitsemme asiakasvaihtuvuutta erityisesti palveluliiketoiminnassa. Kävijämääriä seuraamalla saamme käsityksen palvelun tunnettavuudesta ja tavoitettavuudesta sekä tietoa kävijäpiikkeistä.

Muotoilulla haemme aina
ratkaisua ongelmaan

Muotoilua voi hyödyntää monella tavalla aina yksittäisen tuotteen tai palvelun käytettävyyden suunnittelusta liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Siksi jokainen projekti on aina omansa ja painopiste vaihtuu ratkaistavan haasteen mukaan.

Muotoilulla voi vaikuttaa moneen asiaan yrityksen liiketoiminnassa ja sen avulla voi saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Panostamme aina alussa siihen, että ymmärrämme, mitä ongelmaa haluamme muotoilun avulla ratkaista.

Muotoiluprojektin voimme toteuttaa kokonaisuutena tai yksittäisinä osina aina kulloisenkin tilanteen mukaan.

Design Survey:  Selvitämme, miten asiakkaat ja henkilöstö kokevat yrityksen, tuotteen tai palvelun.

Design Start:  Muotoilemme ketterästi kolmen tunnin työpajassa uuden innovatiivisen konseptin tai parannuksen nykyiseen palveluun, tuotteeseen tai (liike)toimintamalliin ja luomme asiakaspolut.

Design Tour Toteutamme konseptin palveluksi, tuotteeksi tai (liike)toimintamalliksi yhdessä hanketta varten luodun tiimin kanssa. Tuemme toteutusta coachauksen ja lyhyiden workshopien avulla.

Design Pilot: Teemme pilottitestauksen asiakkaalla, jonka palautteen pohjalta projektitiimi tekee tarvittavat muutokset. Dokumentoimme asiakaskokemukset.

Ketterästi liikkeelle – aidot haasteet pöydälle

Pieni asia voi olla asiakkaille merkittävä. Tämän saa selville oikeille kysymyksillä. Pienikin muutos palvelussa tai toiminnassa voi vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen. Siksi tarjoamme sinulle nopean ja edullisen tavan ymmärtää, miten asiakkaat kokevat palvelunne tai yrityksenne.