Tietosuojaseloste

refaineri.fi –  asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Refaineri Oy,  y-tunnus: 3130590-7

2. YHTEYSHENKILÖ
Yhteyshenkilö: Anne Aho, 040 546 3340

3. REKISTERIN NIMI
Refaineri Oy:n asiakasrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde, henkilön suostumus, henkilön antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi ja yrityksemme  toiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia tietoja voidaan hyödyntää myös profilointitarkoituksissa, jolloin rekisteröidylle luodaan asiakastunniste, jonka avulla rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä.  Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

 • Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut www-sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme asiakastietoja niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Rekisteriin voidaan lisätä myös yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin ja Refainerin suoramarkkinointirekisteriin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muuten kuin erillisen suostumuksen mukaan.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Rekisteriä säilytetään digitaalisesti ja siihen on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriimme on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus  vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Päivitetty 9.2.2024

https://refaineri.fi