Refainerista Sarastian viestinnän ja markkinoinnin palveluiden sopimustoimittaja

Refaineri valittiin Sarastian kilpailutuksessa yhdeksi viestinnän ja markkinoinnin palveluiden yhteishankintasopimuksen toimittajaksi 1.3.2021 alkaen. Sopimus tarkoittaa sitä, että Sarastian asiakkaat voivat hankkia sopimuskumppaneilta viestinnän ja mediatuotannon suunnittelun ja toteutuksen palveluita kilpailutettuun hintaan.

Kilpailutus sisälsi kaikkiaan kymmenen osakokonaisuutta, joista Refaineri tuli valituksi viiteen sopimustoimittajaksi:

  • Verkkosisällöntuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Printtigrafiikan tuotannon suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Vaikuttajaviestinnän palvelut
  • Inbound-markkinoinnin palvelut
  • Organisaatiolähtöisen strategisen viestinnän palvelut

Kilpailutuksessa painotettiin vahvasti laatua. Mediatuotannossa 40 prosenttia ja strategisessa viestinnässä peräti 60 prosenttia pisteytyksestä perustui laatuun. Pisteytettyjä elementtejä olivat esimerkiksi henkilökohtainen kokemus ja osaaminen sekä yrityksen resursointivalmius.

Refaineri maan tunnetuimpien viestintätoimistojen rinnalla

Sarastian kilpailutukseen osallistui Suomen tunnetuimpia viestinnän ja sisällöntuotannon toimistoja. Pääsy harvojen sopimustoimittajien joukkoon kertoo omiaan Refainerin kyvyistä.

”Näin pienemmän viestintäyrityksen näkökulmasta on ollut hieno huomata, että osaamisemme on maan johtavien viestintätoimijoiden tasolla”, Refainerin Anne Aho iloitsee.

Refainerin kilpailuetuja ovat korkean ammattitaidon lisäksi ratkaisukeskeisyys ja asiakaslähtöinen toimintatapa: ”Meidän jokainen tekijä kykenee ottamaan asiakasvastuuta ja toimimaan omissa projekteissaan yhteyshenkilönä. Siten kommunikaatio ja projektien toteutus onnistuu mahdollisimman sujuvasti”, Aho kertoo.

Kysy lisää: Anne Aho, 040 546 3340, tiimi@refaineri.fi

 

Refaineri Oy on kokeneiden huippuosaajien muodostama ketterä viestintäyritys, joka palvelee asiakkaitaan viestinnän ja visualisoinnin tarpeissa laidasta laitaan.

Sarastia Oy vastaa kuntien ja kuntaorganisaatioiden uudistumisen ja digitalisaation haasteisiin tarjoamalla taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tiedolla johtamisen palveluja, digitalisaatioratkaisuja ja -palveluja sekä perintä-, hankinta- ja rekrytointipalveluja.