KIINNOSTAVA ASIA
ANSAITSEE
TILAA MEDIASSA

Toimittajat arvostavat yrityksiä,  joiden tiedottamisesta on heille hyötyä.  Tiedote pitää aina tehdä asiasta, joka on yleisesti mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Siitä hyötyy yritys, media, lukijat ja kuulijat.

Kiinnostava asia ansaitsee tilaa mediassa

Kun teemme mediaviestintää, tavoitteena on kertoa yrityksestä tai muusta organisaatiosta ja niiden palveluista kiinnostavalla tavalla medialle. Median uutiskynnyksen ylittämällä voi saavuttaa suuren kohdeyleisön. Tätä kutsutaan viestinnässä ansaittuna mediatilana, ja se on äärimmäisen arvokasta useallakin tavalla:

Ensinnäkin lehdistötiedotteen kautta saatu näkyvyys mediassa on ilmaista. Mediassa positiivisesta näkökulmasta esiintyminen myös lisää yrityksen ja sen palveluiden uskottavuutta ja luotettavuutta.

Lisäksi ansaitun median kautta tavoitetaan kohdeyleisöä, jota ei muilla markkinoinnin ja viestinnän keinoilla voida

kustannustehokkaasti saavuttaa. Median uutisia myös jaetaan herkemmin sosiaalisessa mediassa kuin yritysten itse tuottamia sisältöjä samoista aiheista.

Mediaviestinnän lopullisena tarkoituksena on kasvattaa yrityksen tai organisaation tunnettuutta ja lisätä heidän myyntiään tai onnistumista siinä, mikä ikinä onkaan heidän ydintehtävänsä.

Mikä tahansa asia ei ole laajemmin mielenkiintoinen. Mediaviestinnässä on aina otettava toimittajan rooli ja osattava nähdä asia hänen kannaltaan. Osaamme laittaa asioita oikeaan perspektiiviin ja arvottaa ne uutisnäkökulmasta.

Finnish Food Innovation

FINNISH FOOD INNOVATIONS

FFI-ohjelma (2016–2018) toteutettiin yhteistyössä Business Finlandin operoiman Food from Finland -kasvuohjelman kanssa. Ohjelmalle tehtiin viestintäsuunnitelma, perustettiin ja ylläpidettiin somekanavia sekä avustettiin tiedotteiden kirjoittamisessa kontaktoiden medioita ja muita sidosryhmiä. Ohjelma sai onnistuneen mediaviestinnän vuoksi näkyvyyttä mm. Kauppalehdessä sekä elintarvike-alan ammattilehdissä.

Brändi Mukawalle - liiketoiminnan muotoilusta yrityksen tarina ja visuaalinen ilme
JOIKU BOOKING
Shadow

Mediaviestinnän ja PR:n palvelumme

 

LEHDISTÖTIEDOTTEET

LEHDISTÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN

MEDIASUHTEIDEN LUOMINEN

VIESTINTÄ- JA HAASTATTELUKOULUTUS