LISÄÄ NOSTETTA BISNEKSEEN

MUUTOS

UUDISTUMINEN

EROTTUMINEN

Suunnittelemme viestinnän ja kampanjat, joihin tuotamme sisällön ja mielenkiintoa herättävän visualisoinnin. Autamme erottumaan viestinnän keinoin.

Toimintamalli muuttuu, kun ihmiset muuttuvat

Yritysten pitää muuttua, kun asiakkaiden odotukset  ja toimintaympäristö muuttuvat. Autamme sinua läpiviemään aidon muutoksen, jossa asiakaskokemus on keskiössä.  Joskus muutos vaatii koko yrityskulttuurin uudistamista, jolloin osallistamalla ja viestimällä avoimesti rakennamme luottamusta.

Palvelu myy, kun asiakas ymmärtää mistä maksaa

Aina ei ole helppoa tuntea todellisuutta, missä asiakkaat elävät ja toimivat. Palvelumuotoilun avulla luomme syvällisen ymmärryksen asiakkaiden tarpeista ja muokkaamme palvelun niin, että sitä on helppo käyttää ja ostaa. Kun hyödyt ovat selkeät, niin ne on argumentoitavissa asiakkaille oikein.

Kasvua syntyy, kun markkinointi kohdistetaan oikein

Kasvamalla hallitusti yritys turvaa tulevaisuutensa. Oman asiakaskunnan laajentaminen ei ole aina mutkatonta. Markkinointi tuottaa, kun se kohdennetaan oikein ja viesti on se, mitä asiakas tarvitsee. Autamme teitä myös erottautumaan mieleenpainuvalla visuaalisella viestinnällä.

Muutos, uudistuminen ja erottuminen – aina on kyse myös viestinnästä

Sellaisen nimen löytäminen, joka kuvaa yrityksen takana olevaa syvintä ajatusta, on aina haasteellista. Ideointiprosessin aikana se saattaa tuntua jopa mahdottomalta.

Refaineri on meille koko tiimin yhteisen ideoinnin tulos. Halusimme nimemme kuvastavan sitä, että autamme asiakkaitamme uudistumaan, muuttumaan ja erottumaan viestinnän avulla. Siksi englanninkielestä lainattu re-etuliite. Faineri kääntyi suomeksi sanasta find.

Yrityksessämme Stressinhallintakeskus Toivossa oli kotisivujen osalta tullut tarve uudistaa sivusto kokonaan. Saatuamme erittäin hyvät suositukset BNI Tammen aamiaiskokouksissa, päätimme toteuttaa sivustouudistuksen yhdessä Refainerin kanssa. Sivuston kehitystyön yhteydessä avasimme myös verkkokaupan sekä saimme uusia visuaalisia työkaluja tukemaan asiakkaidemme hyvinvoinnin ohjausta. Lisäksi otimme käyttöön uuden ajanvarausjärjestelmän. Sivusto on nyt kaunis, selkeä ja antaa uskottavan ja laadukkaan vaikutelman. Tältä pohjalta on erittäin hyvä jatkaa yrityksemme palvelujen ja tuotteiden tarjontaa suuntautuen erityisesti yritysten ja yhteisöjen suuntaan.

Lämmin kiitos Refaineri Jutta Tiilikainen Visual Desinger ja Anne Aho!

Tapio Jantunen

Stressinhallintakeskus Toivo

”Pidämme uusista sivuista sekä niiden raikkaasta värimaailmasta ja selkeydestä.”

Pirjo Siikavuo

Itäväylän Hammaslääkärit

Haluamme Plussa Suomella tarjota PK -yrityksille parasta mahdollista energia -alan osaamista ja palvelua. Vihreät arvot ovat meille erityisen lähellä on sydäntä, joten oli tärkeää että hiilijälki.fi -sivusto esittäisi asiaa meidän näköisenä. Ammattimaisena mutta leikkisänä. Jutta ja Anne ei pelkästään ymmärtänyt meidän toiveita vaan toi siihen uusia ideoita ja syvyyttä. hiilijälki.fi -sivuston ulkoasu ja sisältö kertoo meidän tarinan juuri sillä me haluamme sen kaikille kertoa. Kiitos Jutta ja Anne!

Niklas Westerlund

Plussa Suomi

On ollut ilo tehdä yhteistyötä Kain kanssa useiden eri sisältömarkkinointiprojektien parissa. Kai on sanansa mittainen mies, johon voi luottaa. Lopputulos on laadukas ja annettujen ohjeiden mukainen. Kai on myös erittäin asiakaslähtöinen ja aina valmis toimimaan asiakkaan edun mukaisesti. Haastattelutilanteissa, toimialasta riippumatta, hän on valmis onnistumaan ja rakentamaan mielenkiintoisen sisällön, joka kiinnostaa kohderyhmää. Suosittelen avoimesti Kaita monipuolisiin ja haastaviin sisällöntuotanto- ja viestintäprojekteihin.

Esko Villman

Calcus

Uudistimme verkkosivustomme kolmannen kerran olemassaolomme aikana. Erityisesti vuoden 2020 aikana Konsulttiverkko otti merkittävän harppauksen eteenpäin eikä edellinen versio enää vastannut nykytilaa. Nyt verkkosivusto vastaa paremmin 3-vuotiaan yrityksen tarpeita, joka on jo oppinut kävelemään ja juoksemaan. Tästä on hyvä jatkaa. Suuret kiitokset Refaineri Jutta Tiilikainen Visual Designer & Anne Aho!! Saimme kanssanne aikaan suuren harppauksen eteenpäin visuaalisesti ja toiminnallisesti.

Vuokko Koistila

Konsulttiverkko

 

Viestintäprojektit

Viestinnällä on iso rooli muutostilanteissa ja organisaatioiden uudistaessa toimintaansa. Toisaalta ytimekkäistä viesteistä rakennettu visuaalinen esitys tuo kaupat helpommin kotiin. Strategisista töistä emme juuri saa kertoa mutta tutustumalla muihin töihimme saat ajatuksen siitä, miten voisimme viestintäosaamisella tukea toimintaanne.

REFE

TOTEUTUKSEMME

laskeutumissivut

Energia-alan asiantuntija Plussa Suomi Oy on löytänyt asiakkailleen monta tapaa pienentää sähkölaskua ja rakentaa askel askelelta hiilineutraalitonta tulevaisuutta. Teimme yritykselle laskeutumissivut viestimään helposti ymmärrettävällä ja hauskalla tavalla, miten sähkölaskua ja hiilijalanjälkeä voi pienentää.

Viestintäprojekti

Yrittäjä Heidi Saari toteutti kampanjaksi omaa sydäntään aina lähellä olevan asian, joka on ilmastonmuutoksen hidastaminen. Loimme kampanjalle ilmeen, sisällön ja https.  Autat istuttamaan puita hiilinieluksi ostamalla jonkun markkinointipaketeista.

REFE

TOTEUTUKSEMME

Konsulttiverkko

Hurjasti kasvanut Konsulttiverkko tarvitsi uuden sivuston kuvaamaan toimintaansa. Sen lisäksi että sisällöt mietittiin projektin aikana ajantasalle uudistettiin yrityksen ilme.  Yhä ajankohtaiset blogipostaukset löysivät myös paikkansa sivustolla.

Kehitämme ja teemme asiakaslähtöisesti

Muotoilun avulla on luontevaa ajatella asiakasryhmien tavoittamista, palvelemista tai sisäisen toimintakulttuurin muuttamista asiakaslähtöisesti.  Kun asiakas- tai palvelupolut on määritelty, tietää mikä viesti on paikallaan missäkin vaiheessa. Silloin viestin kiteyttäminen, sisällön tuotanto ja visualisointi on helpompaa.